TOPlist

07 Ghost je nový seriál, který začal vycházet v dubnu 2009 a produkuje ho studio DEEN.
S nápadem na sérii 07-Ghost přišly Yuki Ameiya a Yukino Ichihara.
Tyto dvě osoby produkují Mangu sérii, která vychází v měsíčníku Shojo manga Monthly Comic Zero.
 
Hlavním hrdinou je Teito Klain, který je bývalý Sklave(otrok).
Teito je studentem vojenské akademie v Barsburgské monarchii,
 kde se učí ovládat bojová umění a také tzv. "Zaiphon" - druh nadpřirozené síly.
Tato schopnost je výjimečná a vysoce ceněná.
Teito je člověk, který ztratil své vzpomínky a tak neví nic o své minulosti,
 neví kdo je a odkud pochází. Jedině co má, jsou jeho zmatené sny.
 
Trochu z příběhu:
 
Po ročním pobytu na akademii, stojí Teito před závěrečnou zkouškou, která je velice
obtížná. Jen 50 z 500 studentů jí dokáže úspěšně dokončit, ale Teito a jeho (jediný) kamarád Mikage tu zkoušku zvládnou.
Ještě tu noc si na pokoji Teito a Mikage dají slib, že jeden druhého nikdy neopustí
a to i za cenu svého života.
Další den, Teito odnáší dokumenty do kanceláře a najednou zaslechne podivný zvuk,
v tu chvíli si Teito vzpomene na pár věcí ze své minulosti.
Během cizího rozhovoru si Teito uvědomí, že člověk, co mu zabil otce,
je muž jménem Ayanami. V tu chvíli na něj Teito zaútočí, ale je lehce odražen Ayanamim        podřízeným.
Po nepovedeném útoku je Teito vsazen do vězení.
Potom, co se to Mikage dozví, mu okamžitě běží na pomoc.
Nakonec mu pomůže utéct a Teito se dostane do kláštera, kde mu nabídnou útočiště.
Mezitím se Teitovi vrací vzpomínky a posléze zjišťuje, že je synem Krále Raggs a že mu    bylo svěřené Oko Mikhaela.
Po jisté době Mikage zemře v boji jen aby Teita ochránil. Načež Teito přísahá, že ho pomstí a tak se s pomocí Oka vydává zabít jeho vraha. To se mu nepovede a je přemluven aby začal   studovat v klášteře a stal se knězem.
 
 
Co je to "Zaiphon":
 
Zaiphon je druh magie. Vzniká přeměnou životní síly do různých forem energie.
Používá se tak, že uživatel napíše pomocí rukou do vzduchu magickou formuli,
nebo může také použít různé zbraně, které Zaiphon usměrní.
Zaiphon je výjimečná schopnost a je brána jako dar od boha.
Schopnosti užívání zaiphonu jsou různé a většinou odráží povahu uživatele.
 
Nejčastější Zaiphony jsou:
 
Útočný Zaiphon: Uživatel je schopen zaútočit na jinou osobu nebo se pomocí zaiphonu bránit různým útokům.
 
Tuto schopnost ovládá např.: Teito, Mikage, Hakuren.
 
Léčící Zaiphon: Lidé s touto schopností můžou léčit zranění a také sdílet svůj Zaiphon s ostatními nebo ho převést na někoho jiného.
 
Tuto schopnost ovládá např.: Labrador, Arcibiskup Bastien, Ouka a Capella.
 
Manipulační Zaiphon: Tento druh je velmi zvláštní a vzácný.Majitel této schopnosti může ovládat Zaiphon někoho druhého, také se může vznášet a pohybovat s různými věcmi.
 
Tuto schopnost používá např.: Castor.
 
 
07 Ghost a Verloren:
 
Podle sto let starého mýtu, se Bůh smrti jménem Verloren dopustil vážného hříchu a to, že zabil dceru Boha nebe a byl nucen uprchnout na zem.
V důsledku tohoto činu byly lidské srdce uvrženy do temnoty a zoufalství.
Když si to Bůh nebe uvědomil, tak poslal na zem Sedm nebeských světel, aby Verlorna potrestaly.
Říkalo se jim 7 Ghost. Měli za úkol potrestat Verlorna a odstranit z lidských duší temnotu.(Když malé děti zlobily své matky,
 tak je strašily tím, že si pro ně Ghosti přijdou a odnesou pryč, když nepřestanou.)
Vzhledem k tomu se Verloren stáhnul do ústraní a vyslal své zástupce tzv. "Kor" aby pro něj získávaly lidi pod jeho vliv.
Když s člověkem uzavřely smlouvu, objevila se na jejich hrudi značka, známá jako Verlorenovo prokletí, v tu chvíli je jejich srdce uvrhnuto do temnoty.
No a na řadu přichází opět 7 Ghosti. Jejich úkolem je porazit Kory a zabránit dalším smlouvám.
Prokletí můžou odstranit pouze biskupové v komplikované ceremonii.
(Také se říká že Verloren byl uvězněn do Pandořiny skřínky a byl po 1000 letech vypuštěn.)
 
07 Ghost a jejich jména:
 
Frau, Castor, Labrador, Fia Kreuz a Lance. Ti všichni by měli mít na ruce znak se jménem původních 7 Ghostu.
Původní jména by měli být:
 
Zehel - "řezání ducha" (Frau-schopnost zrušení smlouvy)
Fest - "vázání ducha" (Castor-schopnost rušení vazeb mezi dušemi)
Profe - "mluvící duch" (Labrador-schopnost proroctví)
Rilect - "ponechání ducha" (Lance- schopnost vidět minulost)
Vertrag - "darující duch" (Fia Kreuz-schopnost manipulace se vzpomínkami)
Randkalt- "hasící duch" (?)
Ea - "probouzecí duch" (?)
 
 
Oko Mikhaila a oko Raphaela:
 
Jedná se o dva kameny, které když se vloží do ruky, tak umožní Archandělu Mikhaely (Michael) a Raphaely (Rafael) vstoupit do uživatele na omezenou dobu.V tu chvíli se uživateli změní barva očí a je schopný používat „Božský Zaiphon“.
Oka byla rozdělena mezi královskou rodinu království Raggs, které dostalo Oko Mikhaela a Barsburgskou říši, která dostala Oko Raphaela.
Zároveň byl mezi nimi uzavřen pakt, ve kterém stálo, že ani jedná říše nesmí napadnout tu druhou a získat obě Oka.
Jenomže zhruba deset let před začátkem příběhu Barsburgská monarchie tento pakt porušila a napadla království Raggs. Při bojích byly skoro všichni členové královské rodiny zabiti.
I přes neúprosné boje se monarchii Oko nepodařilo získat a tak ho stále hledá aby mohla získat neomezenou moc.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one